Het A5tien-model

Onze werkwijze

Onze 5xA aanpak is een mix van praktische stappen en een strategische visie op B2B merkstrategie. Gefaseerd werken we richting een concreet einddoel. Zo houden we ons proces overzichtelijk, schaalbaar, meetbaar en controleerbaar. Elke fase versterkt de meerwaarde van je merk.

B2B merkstrategie A5tien model

Van buiten naar binnen

Ons A5tien-model is ontstaan vanuit de praktijk, verweven met theoretische basisprincipes. Strategische kennis en inzichten samengebracht tot een praktisch uitvoerbare methodiek. Het begint buiten, bij de klant, in de markt. Houdt rekening met interne sentimenten. En eindigt weer buiten, met het activeren van het merk in het brein van de doelgroep.

We beginnen met het definiëren van de klantwaarde (positionering). We zoeken aansluiting bij de belevings-wereld (emoties en kernwaarden) van jouw doelgroep. Onder andere door het opzetten van een kopersprofiel/persona.

We nemen de interne organisatie mee in de transitie naar een nieuwe vorm van communiceren door bijvoorbeeld het betrekken van een werkgroep in de planvorming.

In een creatief proces van concepting en vormgeven, ontstaat een relevante en resonerende boodschap die je doelgroep in beweging brengt.

De interne kick-off waarmee een oude manier van denken en werken definitief wordt afgesloten.

De lancering van MarCom-activiteiten vanuit een programma-aanpak in samenwerking met sales.