Wonderland Enquête Oudercommissie

Beste ouder/verzorger,

In opdracht van de Wonderland Groep vernemen wij graag je reactie op onderstaande vragen om een beeld te krijgen wat voor jou belangrijk is m.b.t. de kinderopvang. Probeer onderstaande vragen zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden vanuit je eerste gedachte en gevoel. Het gaat niet persé over hoe je specifiek jouw opvanglocatie ervaart, maar meer nog over datgene waar je in algemene zin belang aan hecht in de kinderopvang. Uiteraard kun je wel voorbeelden noemen uit jouw eigen ervaring met jouw opvanglocatie of, als je die hebt, met andere aanbieders van kinderopvang.

Met jouw antwoorden en het beeld dat hieruit voortkomt, gaan wij vervolgens aan de slag om de uitstraling van het merk opnieuw invulling te geven. Jouw antwoorden zullen dus niet gepubliceerd worden en blijven binnen de werkgroep die met deze visuele transitie gemoeid zijn. Alle vragen zijn vrijblijvend. Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 15 minuten.

Alvast hartelijk dank voor je reactie.